THERMODYNAMICS, BARODYNAMICS AND HORODYNAMICS

Author(s): 
List of sections: 
Physical chemistry
Mounth / Year: 
2015, апреля
Issue of the journal: 
5
Pages: 
22-24
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

The author offers horodynamics for deep subterranean systems (like hydrocarbon reservoirs) as an alternative to thermodynamics and barodinamics.

Keywords: 
system, thermodynamics, Shestopalov's barodinamics, Simonyan's horodynamics, oil reservoir, oil
References: 

1. Druzhinin V.V., Kontorov D.S. Problemy sistemologii. Problemy teorii slozhnykh sistem [Problems of systemology. Problems of the complex systems theory]. – Moskva., Sov. Radio [Soviet Radio], 1976. – 296 p.
2. Etkins P. Fizicheskaya khimiya (Perevod s angliiskogo) [Physical Chemistry (Translated from English)] – Moskva., Mir [World], 1980. – 293 p.
3. Chto takoe barodinamika? [What is barodynamics?]., Available at: http://barodinamika.livejournal.com/46103.html
4. Olenin B.B., Neftegeologicheskoe raionirovanie po geneticheskomu printsipu [Geological zoning of oil fields on the basis of genetic principles] – Moskva., 1977. – 224 p.
5. Simonyan G.S. Novyi mekhanizm obrazovaniya tverdoi korki na granitse voda-neft' v neftyanom kollektore. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovanyi [A new mechanism for the formation of a hard crust on the water-oil border in the oil reservoir. International Journal of Applied and Fundamental Research]. – 2013., No. 10., Part 3., p. 505.
6. Simonyan G.S. Geoekologicheskie aspekty povysheniya nefteotdachi plastov. Problemy i perspektivy razvitiya geologicheskogo klastera: Obrazovanie-nauka-proizvodstvo: trudy Mezhdunarod. nauch.-prakt. konf. [Geoenvironmental aspects of the enhanced oil recovery. Problems and prospects of the geological cluster development: Education-science-production: the works of the International. scientific and practical conference]. - Almaty, 7-8 February 2014., KazNTU., 2014., pp. 62-65.
7. Simonyan G.S. Fraktal'nost' rud i neftyanykh zalezhei Cbornik nauchnykh dokladov Sovremennaya nauka [Fractal ore and oil deposits. Collection of scientific papers: Modern science]., Novye perspektivy Býdgoshch (30.01.2014-31.01.2014) – Warszawa., Wydawca: Sp. z o.o. „Diamond trading tour“., 2014, pp. 56-60.
8. Simonyan G.S. Analiz sostoyaniya naftidnykh sistem v svete sinergicheskoi teorii informatsii. Sovremennye naukoemkie tekhnologii [The analysis of oil systems in the light of the synergistic information theory. Modern science intensive technologies]. – 2014., No. 4., pp. 108-113.